09:00 - 18:00

Bazar Ertəsi - Cümə

Nobel Prospekti

№ 26, Bakı

+994 51 408 85 53

info@bazis.az

Elanları Müqayisə Et

Monparnas Residence

 • Məlumat
 • Ünvan
 • Detallar
 • Xüsusiyyətlər

Məlumat

Bakı Ağ Şәhәr şәhәrsalma layihәsi Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham Әliyevin Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında ekoloji vәziyyәtin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illәr üçün Kompleks Tәdbirlәr planı” çәrçivәsindә hәyata keçirilir. Bakı Ağ Şәhәr haqlı olaraq şәhәrsalma sahәsindә dünyanın әn görkәmli layihәlәrindәn biri hesab olunur. Bu şәhәr kompleksi nәinki müasir vә rahat binaları ilә, hәmçinin öz sәmәrәliliyi ilә gözәl tәsir bağışlayır. Layihә hәm mühәndis-tikinti, hәm dә estetik nöqteyi-nәzәrdәn heyranlıq doğurur. Burada yaşamaq vә işlәmәk arzusu doğuran cәlbedici mühit vә infrastrukturun yaradılması üçün binaların vә komplekslәrin, sosial obyektlәrin, park vә yaşıl zonaların hamısının yeri mükәmmәl planlaşdırılmışdır.

 

Ünvan

 • Ərazi: Xətai
 • Şəhər Bakı
 • Qonşuluq: Ağ şəhər
 • Ölkə: Azərbaycan

Detallar

Yeniləndi Noyabr 29, 2019 saat 1:12 axşam

 • Elan Kodu: 4883
 • Sahə (m²): 95 minimum
 • Sahə (sot): 233 maximum
 • Otaq Sayı: 2-5
 • Mərtəbə Sayı: 7
 • Tikiliş İli: 2017-04-03
 • Elanın Növü: MTK
 • Elanın Statusu: MTK

Əlaqə məlumatları

Elanla bağlı əlaqə saxla

Oxşar Elanlar

Otaq: 2-5minimum: 97

MTK

Bazis editor

5 il əvvəl

Otaq: 2-5minimum: 97

MTK

5 il əvvəl

Otaq: 2-5minimum : 64

MTK

Bazis editor

5 il əvvəl

Otaq: 2-5minimum : 64

MTK

5 il əvvəl

Otaq: 2-5minimum: 64

MTK

Bazis editor

5 il əvvəl

Otaq: 2-5minimum: 64

MTK

5 il əvvəl

Otaq: 2-5min: 90

MTK

Bazis editor

5 il əvvəl

Otaq: 2-5min: 90

MTK

5 il əvvəl

Otaq: 2-4minimum: 85.17

MTK

Bazis editor

5 il əvvəl

Otaq: 2-4minimum: 85.17

MTK

5 il əvvəl